Hasanağa Sanayi Bölgesi HOSAB Cad. NO: 1 16063 Hasanağa/BURSA Tel: +90 (224) 219 77 00
Fax: +90 (224) 219 77 08

Kalite

Kalite Politikamız

Otomotiv ve ev gereçleri sektöründe kablo donanımı üreten Elsi Elektrik Sistemleri Limited Şirketi’ni kalitesi genel kabul gören ve tam kapasite ile çalışan bir şirket yapmak ana hedefimizdir.

Bu hedefe ulaşmak için, sürekli iyileştirme içinde:

  • Yüksek teknoloji kullanmak ve çevre ile uyum içinde çalışmak,
  • Müşteri taleplerini zamanında ve hatasız gerçekleştirmek,
  • Kalite bilincini ve kalitemizi sürekli geliştirmek,
  • Çalışanların motivasyonunu ve memnuniyetini sağlamak temel kalite politikamızdır.

Çevre Politikamız

ELSİ Elektrik Sistemleri Limited Şirketi olarak faaliyetlerimizde çevre yönetim sistemini uygulamak ve geliştirmek hedefimizdir.

Bu amaçla;

  • Üretimimizde oluşacak atıklarımızın uygun biçimde ayrıştırılması ve bertaraf edilmesinin takibini sağlamak,
  • Süreçlerinde, yasalara ve diğer şartlara uyumu temel gereklilik olarak kabul etmek ve tüm çalışanlara çevre bilincini kazandırmak, sürekliliğini sağlamak,
  • Çevre ile uyumumuzu bozmayacak teknoloji kullanmak,
  • Tedarikçilerimize çevre bilinci kazandırmak ve sürekli iyileştrime araçları kullanarak doğal kaynak ihtiyacını, enerji kayıplarını ve atıklarını en aza indirgemeyi hedefler.

Bu hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışmak ve faaliyette bulunmak temel çevre politikamızdır.

Kalite belgelerimiz

TS-EN-ISO 9000
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization)Uluslararası Standard Organizasyonudur.

ISO 16949
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi

ISO/TS 16949 standardı global otomotiv endüstrisi için ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur. FORD, GM ve CHRYSLER’in hazırladığı QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde kapsamaktadır.

ISO 14001:2004

TS-EN-ISO 9000

ISO 16949

Yazılım ve projelendirme DOĞU·GÜRDAL tarafından yapılmıştır.